Det är viktigt att föreningen drivs professionellt

association is professionally runNår en idrottsklubb ska drivas är det mycket viktigt att denna drivs på ett professionellt sätt. Här spelar det ingen roll om detta är en ideell eller stor ekonomisk förening. Det spelar heller ingen roll om det är en stor, liten, ny eller gammal klubb. Det hela grundar sig i att det ska finnas en drivkraft som gör att alla kan samarbeta för föreningens bästa. En del stora klubbar drivs idag som stora företag och hanterar massor av pengar varje år. I det fallet är det då viktigt att den ekonomi som detta innebär sköts på ett fläckfritt sätt.

När det gäller just ekonomin har många idrottsklubbar genom åren kommit i blåsväder, vilket tyvärr skapar osämja i klubben och kan leda till att medlemmarna kräver styrelsens avgång. Detta är något som ingen klubb vill råka ut för, då förutsättningarna för klubben minskar på detta sätt. Nu handlar det givetvis inte bara om pengar i en idrottsklubb som ligger till grund för om klubben drivs på ett professionellt sätt. Här kan det också ha mycket att göra med det psykologiska hanterandet av klubben. I det fallet handlar det då om hur kubbens medlemmar behandlas.

Detta är då något som många gånger gäller de klubbar som driver sin verksamhet för nya talanger i mycket låg ålder. Här handlar det då om att driften ska ske på en nivå som gör det roligt för barnen att utföra idrotten utan att ha för stor press på sig. Detta är det tyvärr många klubbar som brister i och det kan då medföra att intresset från de som har talang i låg ålder saknas för att fortsätta utöva den sport de gillar. Därför är det viktigt att se till alla detaljer som påverkar en idrottsklubbs drift, för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för sina medlemmar och utövare.