Satsa på att bli bäst i klubben

best in the clubDet är många som går med i olika idrottsklubbar. Detta har en rad olika anledningar från att bara vara ett trivsamt och roligt fritidsintresse till att vara en målmedveten satsning att bli professionell inom någon sport. Här finns det faktiskt idag otroligt många yngre barn som redan i tidigt ålder är målmedvetna och vet precis vad de vill med sin träning i den klubb och sport de väljer. Här är det dock mycket bra att som förälder verkligen ha de psykologiska redskap som krävs för att barnet ska förstå att det fortfarande är en lek. Att gå med i en idrottsklubb ska från början vara något som grundar sig i ett roligt intresse, vilket naturligtvis sedan kan utvecklas till att bli något som ska bli ett yrke för resten av livet.

När ditt barn kommit upp i den ålder som medför att de verkligen kan satsa på sin sport och att bli bäst i sin idrottsklubb, kommer du att som förälder kunna vara ett stort stöd. Här handlar det då inte om att på något sätt pressa ditt barn att prestera mer än vad som är möjligt. Har ditt barn redan viljan att bli en av de bästa kommer de redan att sätta den press på sig själva som krävs för att detta ska bli möjligt. Här kanske du istället kommer att bli den som får trösta vid förlust.

När du ska satsa på att bli bäst i klubben kommer det att krävas mycket målmedveten träning. Här kommer det att vara många som har samma mål och i grund och botten handlar det i början om vem som försakar mest av andra saker i livet. I det fallet är det då viktigt att ha den disciplin som krävs för att inte falla till föga för alla de fester och annan underhållning som finns att tillgå i tonåren.